Tag Archives: Facebook

Facebook, Minds và mạng xã hội

Tình cờ đọc được bài phân tích này của anh Dương Ngọc Thái về mạng xã hội mới Minds thấy hay nên share cho mọi người cùng đọc . LTS: Thời gian gần đây đang có nhiều thông tin về tính bảo mật của Facbook và một số mạng xã hội mới nổi như Minds.