Mail Server

ITaaS – Đồng hành cùng doanh nghiệp SME

mail server

ITaaS cung cấp dịch vụ mail server trọn gói bao gồm tư vấn giải pháp , xây dựng hạ tầng và quản trị vận hành khách hàng chỉ sử dụng mà không cần bận tâm đến các vấn đề kĩ thuật .