Tư Vấn Bảo Mật

ITaaS – Đồng hành cùng doanh nghiệp SME

Hiện Trạng bảo mật ở Việt nam

Thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Các cuộc tấn công mạng có quy mô, mức độ phức tạp và được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Trong đó, các mục tiêu tấn công đang dần chuyển dịch từ các mục tiêu cá nhân, sang các mục tiêu là các tập đoàn kinh tế lớn hay nghiêm trọng hơn là các hệ thống thông tin quan trọng của các quốc gia.

Theo thống kê của các chuyên gia an ninh mạng, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã ghi nhận đã có 9.964 sự cố tấn công vào hệ thống mạng của các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam.

Các cuộc tấn công bao gồm cả 3 loại hình chính: Malware, Phishing, và Deface. Trong đó, tấn công bằng mã độc (malware) phát tán chiếm nhiều nhất với 4.595 lần, tức hơn 46% tổng số các cuộc tấn công. Trong số các nạn nhân của loại hình malware này có tới hơn 20 website có tên miền gov.vn. Cũng theo báo cáo, cho đến nay mới chỉ có ⅔ số website này đã được khắc phục.

Loại hình tấn công thay đổi giao diện (Deface) được đánh giá là một cuộc tấn công quy mô lớn với 3.607 trường hợp đã được ghi nhận trong 9 tháng qua. Trong đó, 21 trường hợp nhắm vào các website chính phủ gov.vn nhưng đến nay đã khắc phục gần hết. Loại hình website lừa đảo (Phishing) chiếm số lượng ít hơn với 1.762 sự cố. Báo cáo cũng ghi nhận 987 sự cố đã được khắc phục, trong đó có 3 website tên miền gov.vn. ( Theo SecurityBox )