Giới Thiệu ITaaS

Đồng hành cùng doanh nghiệp SME

ITaaS được thành lập vào tháng 11 năm 2014 , là một group gồm những người bạn những người anh em làm trong lĩnh vực IT đến từ các ISP khác nhau , có duyên gặp gỡ và làm việc với nhau trong một thời gian dài . Nhiệm vụ của ITaaS là người đồng hành cùng những doanh nghiệp SME trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin , dựa vào kinh nghiệm , kiến thức của ITaaS trong lĩnh vực IT giúp doanh nghiệp giảm thiểu nổi lo về việc xây dựng cũng như vận hành hệ thống IT .