IT Quản Trị Hệ Thống

ITaaS – Đồng hành cùng doanh nghiệp SME

It Outsourcing

ITaaS sẽ cung cấp đội ngũ IT của mình để quản lí hệ thống CNTT của khách hàng và tính phí hàng tháng . Việc quản lí bao gồm quản trị , vận hành , khắc phục sự cố , tư vấn các giải pháp CNTT để  giúp cho việc vận hành kinh doanh của doanh nghiệp được trơn tru ,  đơn giản và hiệu quả .  Dịch vụ này mang lại lợi ích hơn so với việc tuyển dụng nhân sự IT ở một số điểm sau .