Dịch vụ

IT Quản Trị ,Security , Email Server, SSD Cloud

ITaaS được trong và ngoài nước biết đến như một công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực CNTT: trung tâm dữ liệu, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, email server, phát triển ứng dụng quản lý, cung cấp hạ tầng , các giải pháp về IT và ứng dụng trên nền web….