Category Archives: mail service

Sử dụng dịch vụ email của bên thứ ba? hay xây dựng mail server của riêng bạn?

Email một thuật ngữ quá quen thuộc trong thế giới hiện đại , ngày nay không một công ty không dùng email phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình , để có thể sử dụng một hệ thống mail mang tên miền riêng của công ty , thì liệu công ty nên nên